Pojištění podnikatelů

Pojištění podnikatelů,
ochrana před riziky podnikání.

Nečekané události nebo škoda na majetku zákazníka. Nenechte se zastavit v tom co umíte nejlépe. Díky správnému pojištění budete mít o starost méně.

Chci pojištění

Váš osobní finanční expert kdykoliv na telefonu a ZDARMA

 • Nemusíte za námi nikam chodit.
 • Stačí vám telefon a e-mail.
 • S financemi radíme po telefonu nebo online.
 • Vždy budete mluvit pouze se svým osobním expertem.

Spolupracujeme se všemi významnými bankami a pojišťovnami

 

Jsme samostatným zprostředkovatelem podle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Benelio

Jaké jsou nejčastější druhy pojištění, pro podnikatele?

Pojištění majetku pro podnikatele

Pojištění majetku pro podnikatele

Pojištění majetku pro podnikatele je vhodné pro malé, střední i velké podniky. Kryje škody na majetku způsobené živly (povodeň, požár, výbuch, vichřice, krupobití apod.), krádeží, vandalismem a vztahuje se také na škody způsobené nedbalostí či nepozorností. Pojistit lze například i přerušení provozu podniku.

Pojištění odpovědnosti v podnikání

Pojištění odpovědnosti v podnikání

Určené pro podnikatele, kteří jsou povinni k náhradě škody (újmy), pokud byla způsobena jinému subjektu v důsledku pojištěné činnosti. Pojištění kryje převážně újmy na životě a zdraví člověka, odpovědnost za újmu způsobenou na hmotné věci ale třeba i zvířeti.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti kryje škody způsobené poskytnutou odbornou službou. Jedná se zejména o zákonné pojištění odpovědnosti daňových poradců, advokátů, auditorů či další odpovědnostní pojištění účetních, překladatelů, tlumočníků apod.

Pojištění bytových domů

Pojištění bytových domů

Pojištění bytových domů je určeno majitelům bytových domů, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků jednotek a dalším subjektům, které byty vlastní nebo dlouhodobě pronajímají.

Pojištění dopravce a zasílatele

Pojištění dopravce a zasílatele

Pojištění dopravce a zasilatele poskytuje ochranu na převážených věcech, pokud došlo k jejich poškození, nebo zničení například v důsledku dopravní nehody, nesprávné manipulace, prodlení či v souvislosti s poruchou chladícího zařízení.

Proč věřit finančnímu poradenství od BENELIO?

Co sjednáte, to platí

Co sjednáte, to platí

Jsme fér. Co si u nás sjednáte, to skutečně platí bez poznámek pod čarou.

Vše hned pochopíte

Vše hned pochopíte

Jdeme rovnou k věci a mluvíme tak, aby tomu rozuměla i vaše babička.

Ušetříte

Ušetříte

Najdeme vám nejvýhodnější finanční produkty, které vyhovují vašim potřebám.

Na co se často ptáte k pojištění podnikatelů

Předmětem pojištění je újma na majetku a zdraví třetích osob v souvislosti s podnikatelskou činností, újma způsobená vadným výrobkem, a také újma způsobená vadnou prací po předání.

Přesné znění vámi sjednaného pojištění naleznete ve své pojistné smlouvě. Náhrada újmy může být v některých případech omezena zákonem nebo smlouvou. Standardně se nevztahuje na pozemky, kolejová vozidla, letadla, plavidla, stávky, chemické a biologické kontaminace, porosty, ložiska nerostů, povrchové a podzemní vody, zásah státní moci, nebo veřejné správy. V případě, že pojištěný spáchal trestnou činnost, pojišťovna není povinna vyplatit pojistné plnění.

 • Oblast podnikání a jeho rizikovost.
 • Výše příjmů podnikatele.
 • Pojistný limit.
 • Spoluúčast.
 • Rozsah pojištění.
 • Územní platnost pojištění – zda jen ČR nebo i EU, svět.

 • Číslo své pojistné smlouvy.
 • Své identifikační údaje.
 • Datum, místo a čas vzniku škody.
 • Popis příčiny vzniku škody.
 • Identifikace poškození majetku – co je poškozené.
 • Číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění.
 • Dokumentace (foto, video) vzniklého poškození.

Kontaktujte BENELIO prostřednictvím formuláře nebo nám rovnou zavolejte.

Benelio Financial Services s.r.o.

Benelio Services s.r.o.

Kanceláře: Voctářova 2449, Praha 8, PSČ 180 00   Po odeslání poptávky vás budeme kontaktovat co nejdříve, nejpozději do 2. pracovního dne

   Bez údajů označených hvězdičkou * se neobejdeme