Pro klienty

Benelio Financial Services s. r. o. férové služby, díky kterým můžeme klientům slíbit zvyšování životní úrovně a standardů. S námi uděláte vždy to správné rozhodnutí.

Legislativa České republiky ukládá finančním zprostředkovatelům povinnost seznámit stávajícího i případného klienta s informacemi, které vyplývají zejména z těchto zákonů:

  • zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění
  • zákon. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
  • zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru

Pojištění

Benelio Financial Services s. r. o. je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem dle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Benelio Financial Services s. r. o. poskytuje klientům zprostředkování životního a neživotního pojištění prostřednictvím zaměstnanců a vázaných zástupců. Seznam všech vázaných zástupců naleznete zde.

Etický kodex a řešení stížností

Poradci spolupracující s BENELIO jsou vázáni etickým kodexem, jehož znění najdete zde:

Reklamace nebo stížnosti na činnost vázaného zástupce je možné podat dle reklamačního řádu prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo v písemné podobě zasláním na adresu centrály společnosti, tj. Vlkov pod Oškobrhem 38, 28904

Kromě podání reklamace společnosti se v případě sporů, které se týkají spotřebitelských úvěrů, pojištění nebo investic, může klient obrátit na finančního arbitra. Finanční arbitr je orgán pro řešení všech těchto sporů na základě zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Finanční arbitr sídlí na adrese: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací o činnosti finančního arbitra na www.finarbitr.cz/cs/.

Další možností je podání stížnosti u České národní banky, která je dohlíží na činnosti samostatného zprostředkovatele a investičního zprostředkovatele. Česká národní banka má sídlo na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Více informací zjistíte na www.cnb.cz.

Pokud došlo k uzavření smlouvy on-line, je možné využít speciální internetový portál pro řešení sporů založený Evropskou komisí. Stížnost se v tomto případě podává prostřednictvím formuláře, který existuje i v češtině. Více informací na www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

V případě, že klientova reklamace nebyla vyřízena uspokojivě, může se klient obrátit na soud.

Informace o zpracování osobních údajů klientů najdete zde:

Zákon o ochraně spotřebitelů najdete zde: